Organizujemo i ribolov u nepristupacnim dijelovima gornjrg toka rijeke Neretve sa malim camcima.

Mozemo organizovati u kombinaciji sa raftingom ( u kanjonu ) i u gornjem toku rijeke Neretve, pjesacenjem od 1 do 3 sata zavisno od lokacije na kojoj zelite da pecate.

Ribarimo zajedno - Pecajmo skupa!!